Otopark ve Yol Çizgileri

Çizgi Faaliyet Alanları

Çizgi Faaliyet Alanları

Otopark ve Yol Çizgileri
 •  Tek kompenantlı soğuk yol çizgi boya uygulamaları
 • 2 kompenantlı soğuk yol çizgi boya uygulamaları
 • Cam kürecikli tek kompenantlı ve çift kompenantlı boya uygulamaları
 • BOYA İLE OTOPARK VE YOL İŞARETLERİ YAPILMASI
 • Yönlendirme okları
 • Yaya geçidi
 • Ofset tarama ve refüj tarama
 • Hız kesiici
 • Otopark duvar ve kolon numaralandırılması
 • Otopark duvar ve kolonlara kuşak yapılması
 • Otopark duvarlarına çavuş uygulaması
 • Otopark kolonlarına tarama yapılması
 • Zemine ,duvara veya kolona harf ve rakam uygulaması
 • Engelli park yapılmaz,plaka,misafir,vip,hız limiti,dur,yavaş,adım vebisiklet vs.sembol
 • uygulamalarının yapılması
cizgi-zemin-alanlari

Boya ile Otopark ve Yol İşaretleri Yapılması

 • Yönlendirme okları
 • Yaya geçidi
 • Ofset tarama ve refüj tarama
 • Hız kesici
 • Otopark duvar ve kolon numaralandırılması
 • Otopark duvar ve kolonlara kuşak yapılması
 • Otopark duvarlarına çavuş uygulaması
 • Otopark kolonlarına tarama yapılması
 • Zemine, duvara veya kolona harf ve rakam uygulaması
 • Engelli park yapılmaz, plaka, misafir, vip, hız limiti, dur, yavaş, adım, ve bisiklet vs. sembol uygulamalarının yapılması

Çizgi Faaliyet Alanları

Enter your keyword